Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002980600   XIX Jornada de Qualitat a l'Ensenyament
2021-2022   Trobada pedagògica. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   11/11/2021 - 11/11/2021 (4 hores) de 9:00h a 13:35h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Síncron
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
  
  
  
Descripció i   Metodologia:   09.00 h Presentació i inauguració de la Jornada
Àngel L. Miguel Rodríguez, director general de Formació Professional

09.15 h Reconeixement als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han assolit la certificació ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 als centres que s’han avaluat d’acord amb el model d’excel·lència en la gestió e2cat i a les empreses i centres que han obtingut l’acreditació en excel·lència del servei d'FP dual en col·laboració amb CaixaBank Dualiza

09.35 h "Gestió de la informació i el coneixement excel·lent dels centres educatius"
J.A. Andrés Villena, subdirector general de Programes I Projectes

09.45 h "Reflexiones éticas: La automatización avanzada en la educación"
Lorena Jaume-Palasí, experta en Intel·ligència Artificial. Founder and Executive Director bei The Ethical Tech Society

10.30 h Descans

11.00 h Work-cafè
Presentació simultània de 70 taules on compartirem bones pràctiques educatives i de gestió

12.45 h "Upskilling, Reskilling: Competències humanes en l'era de l'automatització i la robotització"
Laura Rosillo, age management

13.20 h Cloenda
Josep González-Cambray, honorable conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

13.35 h Final de la Jornada
  
Objectius   Transferir bones pràctiques i models de gestió que ajudin a les persones dels centres que participin en aquesta activitat a millorar les seves capacitats.

CONTINGUTS:

Taules de treball del Work cafè

NÚM. Nom de la taula

1. Activitat interactiva: Taller: El Poder del Joc
2. Taules de reflexió i debat: "Com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”
3. La Llei d'FP: una oportunitat per la millora de l'FP
4. La funció directiva i l'èxit educatiu
5. La gestió del pla de comunicació del centre
6. Gestió de les persones al centre
7. La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
8. La gestió del coneixement als centres educatius (Xarxa I8)
9. Autoconsum i Gestió de l'Eficiència Energètica
10. La gestió documental del centre amb programari gratuït
11. La gestió documental del centre amb programari propietari: iEduca
12. El centre formador, entorn d'aprenentatge professionalitzador: eina d'autoavaluació dinàmica
13. Evidenciar els resultats de les Aliances amb les entitats de l'entorn per millorar el procés d'ensenyament aprenentatge
14. Metodologies emergents: Moviment Maker, Internet de les Coses (IoT) i Big Data
15. Eines al núvol per a l'educació: chromebooks a l'aula
16. Flipped classroom o aula capgirada
17. Treball a l'aula amb dispositius mòbils
18. Moocs, nooc i microlearning
19. Espais educatius i d'aprenentatge - Transformació dels espais educatius. Paisatges d'aprenentatge
20. Gestió del procés d'ensenyament i aprenentatge
  
Continguts   21. El programa Ara Art com agent transformador
22. Projectes artístics intra i intercentres
23. Batxillerat i Ensenyaments esportius i altres sinèrgies d'èxit al territori
24. L'ensenyament híbrid d'idiomes a les EOI
25. Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
26. La integració dels sistemes de gestió en els centres educatius: ISO 45001, 14001 i 9001
27. L'autoavaluació de centre amb l'eina APLEC i la memòria de contrast en el model d'excel·lència en la gestió educativa: e2cat 2020
28. Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
29. Lean management aplicat a centres educatius (Xarxa I7)
30. Procediment d'acreditació en qualitat del servei d'FP dual que presten els centres a través de les empreses
31. Adaptacions i orientacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
32. Bones pràctiques amb simulació: on-line i presencial
33. EmpresaFP: Com millorar la coordinació dels serveis d'FP en el centre
34. EmpresaFP: Donar resposta a les empreses amb la borsa de treball
35. IntegraFP: Pla pilot de formació ocupacional en centres d'FP
36. Coeducació i perspectiva de gènere a la formació professional
37. La dual dins el sistema de gestió de qualitat del centre
38. Bones pràctiques en cotutoria centre-empresa
40. Cooperació internacional entre centres educatius
41. Tot el que necessites saber sobre els Consorcis de Mobilitat del Departament d'Educació
42. ODS a través de projectes. L'experiència dels PFI
43. Emociona't: la tutoria als PFI. Experiència d'aula!
44. EmprènFP: una proposta pel canvi.
45. ActivaFP: Gamificació als cicles formatius
46. ActivaFP: El canvi metodològic en un centre de Formació Professional
47. ActivaFP: Exemples de projectes diferenciadors amb metodologies actives
48. Cap a una avaluació més competent
49. Complicitats per transformar el sistema
50. Educar sense barreres: Disseny Universal per a l'Aprenentatge i Neuroeducació
51. La figura professional de l'orientador/a a l'FP
52. L'acció tutorial als cicles formatius, recursos per l'orientació
53. Anglès tècnic als cicles formatius
54. Projectes de disseny i edició per a la família d'Arts Gràfiques i imatge i so: Disseny gràfic, títols de crédit i cartells: el cinema com a recurs didàctic
55. InnovaFP: Projectes transversals intercentre. Un nou paradigma a l'FP
56. Aules del Segle XXI a la Formació Professional: espai i tecnologia al servei de l'aprenentage
57. FuturaFP: L'excel·lència professional mitjançant la col·laboració entre centres
58. Catskills. Les competicions per l'excel·lència professional
59. Esdeveniments educatius: el talent de la formació professional
60. Eines, metodologies i experiències educatives efectives en temps d'incerteses.
61. Associació de professorat jubilat d'FP: activitats, orientació i serveis a centres
62. La gestió de la formació competencial del professorat al centre: autoavaluació de les competències docents, detecció de necessitats i plans de formació de centre (Xarxa I06)
63. Centres saludables (Xarxa I09)
64. Desenvolupament de la Carta de Serveis del centre (Xarxa I10)
65. El pla de màrqueting del centre educatiu (Xarxa I11)
66. Aplicar la perspectiva de gènere en l'organització del centre (Xarxa I12)
67. Quadre de comandament integral amb l'EPIQ (Xarxa I13)
  
Avaluació   Activitat no certificable
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent