Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0345175   L'aprenentatge per projectes a l'aula
2019-2020   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/6/2020 - 28/6/2020 (40 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 01/06/2020
  
Cost matrícula (Euros)   49
  
Persones destinatàries   Docents d'Educació Infantil, Primària i Secundària
  
Requisits de certificació   Per poder assolir el curs caldrà tenir una avaluació positiva de les activitats de participació i de les tasques encomanades en cadascun dels mòduls; lliurar i superar el projecte final i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.
  
Descripció   El curs va dirigit a docents d'Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin introduir-se en les metodologies globalitzades a través de les possibilitats que ens ofereix l’aprenentatge basat en projectes.
  
Objectius   1. Reflexionar sobre les pràctiques que es duen a terme a l’aula.
2. Explorar, conèixer i aplicar el treball per projectes i valorar el paper que juga en l’adquisició de les competències.
3. Analitzar les possibilitats del treball per projectes en relació amb l’assoliment dels continguts del currículum.
4. Iniciar-se en el disseny d’un projecte i impartir docència amb metodologies amb enfocament globalitzat.
5. Dissenyar continguts curriculars seguint la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes i integrar-hi les TIC/TAC.
6. Fomentar la interacció amb altres docents per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.
  
Continguts   1. Les pràctiques educatives a l’aula
2. L’aprenentatge basat en projectes: conceptualització de la metodologia
3. Les competències bàsiques en l’aprenentatge per projectes i exemples pràctics.
4. La docència partint de les metodologies amb enfocament globalitzat
5. El treball per projectes: seqüenciació de continguts i activitats d’aprenentatge
6. El disseny del projecte: pregunta guia i producte final
7. El disseny del projecte: objectius i criteris d’avaluació
8. El disseny el projecte: competències i dimensions
9. El paper de les TIC i TAC en l’aprenentatge per projectes
10. Les activitats: disseny i proposta amb eines TIC
  
Formador/a   Imma Margalef
  
Organització   Associació Catalana de Formació Virtual ACFV
  
E-mail   acfvirtual@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 17/07/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).