Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0343945   Treball per Projectes
2019-2020   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   4/5/2020 - 25/5/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 04/05/2020
  
Requisits de certificació   - Realització de totes les tasques obligatòries del curs.
- Aportacions adequades als diferents fòrums de participació de cada mòdul.
- Presentació de la tasca final.
- Per acreditar i obtenir el certificat del curs els alumnes hauran d’obtenir un mínim de 8 punts (80%) i realitzar l’enquesta d’avaluació dels assistents.
- Realització del formulari d'avaluació del curs
  
Descripció   En aquesta formació els docents coneixeran en què consisteix la metodologia de Treball per Projectes diferenciant les seves parts i elements claus, amb la finalitat d’aprendre a dissenyar activitats competencials i significatives amb un enfocament globalitzar, per a integrar-les en la programació d’una seqüència didàctica basada en projectes.
  
Objectius   - Conèixer el Treball per Projectes amb la finalitat de diferenciar-lo d’altres enfocaments didàctics.
- Conèixer els diferents elements i parts del Treball per Projectes.
- Dissenyar activitats competencials, significatives i experimentals.
- Planificar l’avaluació d’un projecte.
- Programar un projecte amb un enfocament globalitzador.
  
Continguts   - MÒDUL 1:
.Treball per Projectes.
.Elements i parts dels projectes.
.Programació de l’inici d’un projecte.

- MÒDUL 2:
.Disseny d’activitats significatives, experimentals i vivencials en els projectes.
.Programació i organització d’activitats en la gestió dels projectes.

- MÒDUL 3:
.Planificació de l’avaluació dels projectes.
.Programació de la fase de tancament d’un projecte.
  
Formador/a   Lluís Pagespetit Blancafort
  
Organització   Fundació Privada Vincles
  
E-mail   formacio@fundaciovincles.cat
  


Activitat reconeguda en resolució de data 16/10/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).