Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
REC0333246   Programar unitats didàctiques a l'educació infantil
2019-2020   Curs telemàtic. Educació Infantil
  
   5/5/2020 - 25/5/2020 (30 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 05/05/2020
  
Cost matrícula (Euros)   50
  
Persones destinatàries   Professorat del primer i segon cicle d'Educació Infantil
  
Requisits de certificació   Per obtenir el certificat d’aprofitament de l'activitat, l’alumnat haurà de:

• Realitzar totes les activitats plantejades durant els mòduls (les autocorrectives i les d'entrega de tasques concretes).
• Entregar l’activitat d’implementació que es proposa en el darrer mòdul.
• Contestar a les preguntes que es demanen en els fòrums de participació (en aquells mòduls on es formulin els preguntes inicials)
  
Descripció   Curs orientat al professorat de segon cicle d'educació infantil, amb el què sabràs reconèixer les característiques bàsiques que ha de tenir una unitat didàctica elaborada en capacitats i identificar, seleccionar i combinar adequadament els seus elements bàsics, així com escriure els objectius i criteris d’avaluació en clau de capacitats.

Metodologia:
Pel que fa a la seva metodologia, aquest curs és totalment online, de manera que els participants podran entrar al curs en el moment que considerin.

El curs es composa de 3 mòduls de 10 hores cadascun i que estaran oberts des del principi.

El curs segueix la tècnica del storytelling de manera que els participants aprenguin per contextualització, a partir de situacions problema a resoldre. Així, el curs s’inicia amb un cas pràctic a resoldre presentat per un personatge (presentador), el qual anirà acompanyant als participants al llarg del curs, exposant-los diferents situacions a resoldre i generant conflictes cognitius a partir de les historietes protagonitzades per dos docents. L'ús dels fòrums de participació serà habitual, bé sigui per a què l'alumnat expressi els seus coneixements previs sobre les qüestions plantejades pels personatges i, posteriorment, torni a reconstruir les seves respostes, com per proposar les diferents activitats que hauran de dissenyar.

Descompte: Els antics alumnes disposen de 5€ de descompte directe

Publicitat: Aquest curs està publicat al nostre blog (afdocent.blogspot.com) igual que en diversos portals de formació (doqua.es, aprendermas.com, emagister.com i d'altres). També realitzem campanyes de publicitat a través de les xarxes socials (Facebook i Twitter) i mailings a escoles i instituts.
  
Objectius   En finalitzar aquest curs, l’alumnat serà competent en:
- Identificar les característiques bàsiques que ha de tenir una unitat didàctica formulada en clau de capacitats.
- Identificar els elements d’una unitat didàctica.
- Escriure objectius didàctics i criteris d’avaluació en clau de capacitats.
- Assegurar una coherència a la unitat entre els objectius, els continguts, les activitats i la metodologia.
- Identificar les característiques de l’avaluació per capacitats.
  
Continguts   El programa del curs es composa de tres mòduls:

Mòdul 1: La programació d'unitats didàctiques per capacitats.
1. Diferència entre “capacitat”, “habilitat” i “competència”.
2. Les característiques d’una unitat didàctica per capacitats.
3. Els elements d’una unitat didàctica.

Mòdul 2: Objectius, continguts i seqüències didàctiques.
1. Els objectius didàctics.
2. Coherència versus formalització dels continguts.
3. Com s'aprenen els continguts?
4. La seqüència didàctica.

Mòdul 3: Metodologia i avaluació de les capacitats.
1. Metodologies d'aula.
2. Què cal avaluar? Criteris d’avaluació i capacitats a avaluar.
3. L’avaluació segons el tipus de continguts.
  
Organització   Associació Doqua
  
E-mail   afdocent@gmail.com
  


Activitat reconeguda en resolució de data 19/06/2019 pel Departament d'Educació en virtut de l'Ordre ENS/248/2012 (DOGC 6205 de 3 de setembre de 2012).