Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3050100555   L'ensenyament de la llengua oral mitjançant els jocs de rol
2019-2020   Seminari. Educació Primària
  
   11/2/2020 - 19/5/2020 (21 hores) de 17:00h a 19:00h
   CRP del Baix Llobregat IV
   Riu Cardener, 2-4 (El Prat de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   09/01/2020 - 19/01/2020
  
Persones destinatàries   Mestres de cicle mitjà i cicle superior.
  
  
Descripció   Taller per a l'aplicació a l'aula dels materials Enrol't.cat
(http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/enrolat). És un requisit del taller el compromís de dur a terme l'aplicació dels materials al llarg de les sessions en què es durà a terme la formació. S'analitzaran els materials i les seves possibilitats didàctiques, es reflexionarà sobre diferents formes d'organització, i es compartiran les experiències d'aplicació dels diferents centres que participin en la formació.
  
Objectius   Presentar un material didàctic basat en la metodologia dels jocs de rol.
Compartir i analitzar l'aplicació a l'aula d'un joc de rol.
Donar orientacions per a la planificació de l'ús d'aquest material al centre.
  
Continguts   L'ensenyament del llenguatge conversacional a CM i CS.
Les funcions comunicatives, les habilitats comunicatives i els exponents lingüístics.
Els jocs de rol.
La interacció i l'aprenentatge de la llengua oral.
  
Formador/a   Núria Costa
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   a8930034@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent