Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3040380547   Xarxa de competències bàsiques
2019-2020   Assessorament. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   28/10/2019 - 15/6/2020 (30 hores) de 15:30h a 17:30h
   INS Santa Coloma de Cervelló
   c. Esquirol, 9 (Santa Coloma de Cervelló) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Centres que formin part de la Xarxa de competències bàsiques que es proposin desenvolupar processos de millora en l'adquisició de les competències bàsiques del seu alumnat.
  
Requisits de certificació   Els requisits de certificació de cada membre de l'equip impulsor són:
1.Documentar una activitat d'aula en el seu procés de millora competencial
2.Assistir i participar a les reunions de l'equip impulsor
3.Participar activament en la comunitat de treball virtual i si escau en l’intercanvi d’experiències amb altres centres de la xarxa.
4.Col•laborar en l’elaboració de la memòria final que recull les actuacions de l’equip impulsor i l’avaluació del seu impacte.
  
Descripció   Conjunt d'actuacions de suport a centres per facilitar la reflexió sobre les competències bàsiques i la seva adquisició per part dels alumnes.
  
Objectius   1. Consolidar l’ús de l’avaluació formativa per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials.
2. Entendre la vida de l’aula i del centre com un projecte per generar aprenentatge amb sentit.
3. Estendre i consolidar el model de formació entre iguals i en xarxa a l'àmbit territorial per fomentar el desenvolupament professional docent.
  
Continguts   . Avaluació formativa i formadora.
. Instruments d'avaluació formativa.
. Elements curriculars.
. Aprenentatge entre iguals.
. Programació.
  
Observacions   Aquesta modalitat de formació implica la participació activa dels assistents i dels equips impulsors dels seus centres.
  
Organització   Sub-direcció General d'Ordenació Curricular
  
E-mail   a8930033@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   28/10/2019   1530   1730 
 Sessió 2   dilluns   09/12/2019   1530   1730 
 Sessió 3   dilluns   20/01/2020   1530   1730 
 Sessió 4   dilluns   10/02/2020   1530   1730 
 Sessió 5   dilluns   16/03/2020   1530   1730 
 Sessió 6   dilluns   30/03/2020   1530   1730 
 Sessió 7   dilluns   20/04/2020   1530   1730 
 Sessió 8   dilluns   11/05/2020   1530   1730 
 Sessió 9   dilluns   25/05/2020   1530   1730 
 Sessió 10   dilluns   15/06/2020   1530   1730 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent