Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3040261304   Coordinació Primària Secundaria Santa Coloma de Cervelló
2019-2020   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
  
   11/11/2019 - 11/5/2020 (15 hores) de 12:30h a 14:00h
   INS Santa Coloma de Cervelló
   c. Esquirol, 9 (Santa Coloma de Cervelló) 
  
  
  
Persones destinatàries   Escola Colònia Güell
Escola Pla de les Vinyes
Institut Montpedrós
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Transferència a centre
Lliurament del material elaborat al CRP
valoració final del centre
  
Descripció   El seminari se centrarà en el disseny d’una acció conjunta entre institut i escoles perquè aprenents de l’institut
participin directament amb aprenents de les dues escoles de municipi en una activitat educativa que pugui tenir
l’educació física, la llengua o l’àmbit científic-tecnològic com a motor de l’aprenentatge.
La preparació d’aquesta activitat ens permetrà debatre sobre metodologies, sobre inclusió i diversitat i sobre
aspectes organitzatius que ens ajudaran a alinear les mirades dels tres centres públics de Santa Coloma de
Cervelló.
  
Objectius   ● Implementar una acció educativa conjunta entre institut i escoles
● Afavorir la relació intercentres.
● Afavorir la relació entre aprenents de diferents etapes educatives
● Establir línies d’actuació conjuntes entre institut i escoles sobre metodologia i atenció a la
diversitat.
  
Continguts   ● L’aprenentatge entre iguals
● Treball col·laboratiu
● Treball cooperatiu
● Metodologies actives d’aprenentatge
  
Organització   Servei Educatiu Baix Llobregat III
  
E-mail   a8930033@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   11/11/2019   1230   1400 
 Sessió 2   dilluns   09/12/2019   1230   1400 
 Sessió 3   dilluns   13/01/2020   1230   1400 
 Sessió 4   dilluns   03/02/2020   1230   1400 
 Sessió 5   dilluns   09/03/2020   1230   1400 
 Sessió 6   dilluns   27/04/2020   1230   1400 
 Sessió 7   dilluns   11/05/2020   1230   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent