Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3040161304   Dinamització de les Biblioteques Escolars
2019-2020   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
  
   12/11/2019 - 4/6/2020 (21 hores) de 17:00h a 19:00h
   CRP del Baix Llobregat III
   Crta. Santa Creu de Calafell, 6 (Sant Boi de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Persones destinatàries   Coordinadors/es de biblioteques escolars de la ZE del Baix Llobregat 3 i responsables biblioteques públiques
  
Requisits de certificació   - 80% d'assistència a les sessions presencials.
- Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals encomanades.
  
Descripció   Coordinació pedagògica dels responsables de la biblioteca en centre per intercanviar experiències i coordinar el treball en xarxa entre les biblioteques escolars i les biblioteques municipals.
  
Objectius   -Intercanviar experiències per afavorir el gust per la lectura.
- Millorar la difusió de les activitats al voltant de les biblioteques escolars de la zona mitjançant les webs dels centres i el blog de biblioteques escolars de la zona.
-Fer propostes de zona per dinamitzar la biblioteca.
- Gestionar el préstec amb epergam.
- Optimitzar el treball en xarxa de les BE i les biblioteques municipals de la zona.
- Afavorir la coordinació entre les biblioteques dels centres de primària i secundària.
- Elaborar guies de lectura.

  
Continguts   - Trobades pedagògiques.
- Exposicions temporals.
- Maletes de lectura.
- Presentació de novetats.
- Xerrada d'algun expert.
- Intercanvi d'experiències.
- Difusió d'activitats.
- Actualització de fons biliogràfic.
  
Observacions   Les persones inscrites rebran convocatòria de la 1 reunió.
  
Formador/a   Fernando Rubio
  
Organització   Servei Educatiu Baix Llobregat III
  
E-mail   crp-santboi@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   12/11/2019   1700   1900 
 Sessió 2   dimarts   17/12/2019   1700   1900 
 Sessió 3   dimarts   21/01/2020   1700   1900 
 Sessió 4   dimarts   25/02/2020   1700   1900 
 Sessió 5   dimarts   17/03/2020   1700   1900 
 Sessió 6   dimarts   14/04/2020   1700   1900 
 Sessió 7   dimarts   12/05/2020   1700   1900 
 Sessió 8   dijous   04/06/2020   1700   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent