Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3030901303   Gamificar a l'aula, viure l'aprenentatge a través del joc
2019-2020   Taller. Primària-Secundària
  
   18/3/2020 - 25/5/2020 (12 hores) de 17:00h a 19:30h
   CRP del Baix Llobregat II
   Rambla Pompeu Fabra, s/n (Gavà) 
   "Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19"
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   professorat de la zona educativa
  
Requisits de certificació   Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials
 Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   La finalitat d'aquest taller és aprendre l'ús del joc i de la ludificació com una manera de treballar els aprenentatges.
  
Objectius   Desenvolupar les habilitats que permetin la creació de jocs digitals i analògics i d'experiències de ludificació aplicades a entorns educatius.
  
Continguts   la creació de jocs
la ludificació per afavorir l'aprenentatge
  
Formador/a   Oriol Ripoll
  
Organització   Servei Educatiu Baix Llobregat II
  
E-mail   crp-gava@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   18/03/2020   1700   1930 
 Sessió 2   dimecres   18/03/2020   1700   1930 
 Sessió 3   dilluns   25/05/2020   1700   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent