Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1040371104   EcoFemiSteam (grup de treball d’EduGlobalSteam a Barcelona)
2019-2020   Grup de treball. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   10/10/2019 - 4/6/2020 (40 hores) de 16:30h a 19:00h
   Aula d’Educació Ambiental Bosc Turull
   Passeig de Turull, 2 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Requisits de certificació   Assistència al 80 % de les sessions presencials.
  
Descripció   Grup de treball que s’origina sota el paraigua del grup ja actiu EduGlobalStem i que vol esdevenir un espai on crear i compartir experiències educatives en l’àmbit STEAM, incorporant-hi els objectius i perspectives de l’educació per a la justícia global i posant èmfasi i aprofundint en el marc teòric i l’aplicació didàctica de la perspectiva ecofeminista.
  
Objectius   1.- Dissenyar un marc teòrico-pràctic sobre ecofeminisme que esdevingui referència dins del grup per a poder-lo incorporar en les propostes didàctiques que generi el propi grup i en altres d’altres àmbits en què el professorat hi pugui estar involucrat.

2.- Elaborar i pilotar propostes didàctiques STEAM que aprofundeixin i remarquin la mirada ecofeminista dins de l’educació per la justícia global.   

3.- Generar recursos didàctics per millorar i avaluar pràctiques STEAM que tinguin com a fonament la mirada de l’ecofeminisme.  

4.- Crear sinergies amb altres grups de treball de docents STEAM i projectes afins.  

5.- Participar activament en propostes de formació que es derivin de l'acció del grup de treball.
  
Continguts   1. Lectura d’articles i textos per a la construcció d’un marc ecofeminista de referència per al treball del grup.

2. Revisió compartida de bibliografia i recursos sobre didàctica dels àmbits Steam i de l’educació per a la justícia global.

3. Aplicació de metodologies didàctiques i contextos en el disseny d’activitats que facilitin els objectius del grup.

4. Creació d’un banc de recursos propi en un suport digital amb les produccions del grup.

5. Treball cooperatiu per al disseny de propostes didàctiques emmarcades dins la filosofia de treball del propi grup.

  
Organització   Servei Educatiu Les Corts
  
E-mail   inma.riverac@gmail.com
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   10/10/2019   1630   1900 
 Sessió 2   dijous   14/11/2019   1630   1900 
 Sessió 3   dijous   19/12/2019   1630   1900 
 Sessió 4   dijous   30/01/2020   1630   1900 
 Sessió 5   dijous   19/03/2020   1630   1900 
 Sessió 6   dijous   07/05/2020   1630   1900 
 Sessió 7   dijous   04/06/2020   1630   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent