Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1050100555   Activitats pràctiques d'expressió escrita (CM-CS)
2019-2020   Assessorament. Educació Primària
  
   17/12/2019 - 22/6/2020 (21 hores) de h a h
   C Reial Monestir de Santa Isabel
   c. Cardenal Setmenat, 1-5 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 17/12/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Mestres de primària (cicle mitjà i cicle superior).
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Valoració positiva de les activitats planificades i recull d'acords.
  
Descripció   Formació basada en tres propostes didàctiques que desenvolupen els continguts clau i la metodologia presentada a les conferències de l’araESCRIC.
  
Objectius   Planificar i desenvolupar tres activitats d'escriptura a l'aula.
Relacionar les idees clau de les conferències araEscric amb les activitats proposades.
Identificar la relació d'aquestes activitats amb components curriculars.
Establir acords per incorporar aquestes activitats al centre.
  
Continguts   L'escriptura col·lectiva guiada.
Revisió, correcció i millora de textos.
Entrevistes d'escriptura.
Anàlisi d'activitats a partir d'evidències.
Elaboració d'acords. La planificació d'activitats al centre.
  
Formador/a   Marta Rovira
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   ablasco@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent