Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1050071105   Aprofundiment del treball cooperatiu
2019-2020   Taller a centre. Educació Infantil-Primària
  
   29/10/2019 - 3/3/2020 (15 hores) de h a h
   ESC Poeta Foix
   c. Balmes, 298 (Barcelona) 
  
  
Accessos   METRO (Línia 3)
Estació LESSEPS (Sortida Rda. Gral. Mitre)


Veure plànol

Inscripció   01/09/2019 - 29/10/2019 . Activitat restringida
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Requisits de certificació   -Assistència d'un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
- Valoració d'indicadors en relació a l'aprofitament i la transferència a l'aula.
  
Descripció   Activitat formativa per tal de donar eines al professorat per aprofundir en el treball per projectes iniciat fa 2 cursos juntament amb la mentoria d'Eines pel Canvi
  
Objectius   • Establir els criteris per organitzar i gestionar l’aula en grups cooperatius (consensuats en claustre).
• Ampliar les activitats de cohesió per establir relacions entre els alumnes i conèixer el grup.
• Facilitar les eines del treball cooperatiu com a eina inclusiva.
• Relacionar grup cooperatiu amb cohesió de valors i emocions.
• Introduir el treball cooperatiu dins les TAC.
• Introduir/aprofundir l’avaluació formadora com a instrument de l’aprenentatge en grup cooperatiu i de l’avaluació del grup.
  
Continguts   • Presentació del grup. Fer un recull i síntesi del què estem fent a l'escola PF i consensuar en claustre les directrius (organització d'aula i de grup).
• Técniques de cohesió.
•. Tècniques d'E/A per facilitar la inclusió.
•. Resolució de conflictes (casos pràctics i de reflexió).
•. Introducció de diferents eines TAC pel treball cooperatiu dins l'aula.
•. L'avaluació formadora en l'E/A i el grup cooperatiu. (pràctics i de reflexió)
  
Formador/a   Marcela Vives
  
Organització   Servei Educatiu Sarrià-Sant Gervasi
  
E-mail   crp-sarria-santgervasi@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   29/10/2019   1645   1815 
 Sessió 2   dimarts   12/11/2019   1645   1815 
 Sessió 3   dimarts   26/11/2019   1230   1400 
 Sessió 4   dilluns   14/01/2019   1645   1815 
 Sessió 5   dilluns   28/01/2019   1230   1400 
 Sessió 6   dimarts   11/02/2020   1645   1815 
 Sessió 7   dimarts   03/03/2020   1230   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent