Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
1050030500   Consolidació i avaluació formativa de l‘aprenentatge
2019-2020   Formació interna de centre. Educació Infantil-Primària
  
   28/10/2019 - 22/6/2020 (30 hores) de h a h
   C Decroly
   c. Jesús i Maria, 4 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 28/10/2019
  
Requisits de certificació   -Assistència d'un mínim del 80% de les hores presencials de la formació.
- Valoració d'indicadors en relació a l'aprofitament i la transferència a l'aula
  
Descripció   Partim de l'interès principal per generar un espai de reflexió intern que ajudi a consolidar una línia comuna en la pràctica educativa de l'Escola. Un espai formatiu necessari per poder debatre, aprofundir, resoldre dubtes, acompanyar al nou professorat, revisar els resultats, ressaltar el que funciona i el que es pot millorar, tot plegat en un propòsit d’unificar criteris i col·laborar a seguir una mateixa línea pedagógica. Per fer-ho es preveu seguir les fases incloses en els requisits de les FIC: autodiagnosi, planificació, construcció i experimentació i la darrera fase d’avaluació.
  
Objectius   • Dissenyar una avaluació competencial coherent a tots els cicles
• Generar pràctiques d’enregistrament per l’observació dels infants
• Dissenyar materials i recursos per la consolidació dels aprenentatges
  
Continguts   • Desglossament seqüencial dels continguts d’avaluació per àrees de coneixement
• Enregistrament i disseny dels ítems d’observació (avaluació formativa)
• Creació de materials de classe (jocs decroly) com a recurs per a la consolidació de l’aprenentatge.
  
Organització   Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Professorat
  
E-mail   crp-sarria-santgervasi@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   28/10/2019   1000   1100 
 Sessió 2   -   -       
 Sessió 3   -   -       
 Sessió 4   -   -       
 Sessió 5   -   -       
 Sessió 6   -   -       
 Sessió 7   -   -       
 Sessió 8   dilluns   22/06/2020       
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent