Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0005780600   Desenvolupament de recursos i competències des d'una perspectiva emocional i corporal
2018-2019   Curs. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   26/2/2019 - 30/4/2019 (36 hores) de 16:00h a 20:00h
   INS Mare de Déu de la Mercè
   c. Motors, 122-130 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   09/01/2019 - 18/01/2019
  
Requisits de certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
Descripció   Curs organitzat conjuntament amb IOCUS i l'Institut Mare de Déu de la Mercè, adreçat al professorat de cicles formatius d'Ensenyaments Professionals.
  
Objectius   - Dotar d’eines específiques per a la millora de les
situacions conflictives a l’aula.
- Dotar d’eines específiques per millorar els resultats de
les tutories (individuals i grupals)
- Afavorir contextos on el professor-tutor pugui fer la
seva tasca amb gaudi i efectivitat
- Facilitar el canvi de rol del professor-tutor dins l’aula, incloent també la figura de
mentor, dinamitzador, acompanyant, coach...
- Detectar els punts forts i oportunitats de millora de cada un dels participants.
- Promoure el dinamisme entre els participants.
- Aprendre dels recursos dels altres.
  
Continguts   1) El punt de partida: conceptes previs i autoconeixement
a) Presentació dels formadors, el curs i els assistents.
b) Aliança inicial: pacte per un desenvolupament del curs.
i) L’aliança com a eina a l’aula
c) L’observació: els 3 adonar-se’n:
c1) Extern: necessitats del professor-tutor a l’aula
c2) Intern: Autoconeixement i Autoconsciència, fortaleses i àrees de millora
c3) Les creences:
- Tipus de creences: limitants i potenciadores.
- Alineació de Nivells neurològics.
d) L’estat intern del professor-tutor:
d1) Què és l’estat intern? Quina incidència té en el desenvolupament professional?
d2) Tècniques per a connectar amb l’estat òptim
- Anclatges
- Cercle d’excel·lència
2) Recursos per a la resolució de situacions complexes a l’aula
a) La flexibilitat com a pilar del canvi:
a1) Funcionament del cervell
a2) Les rutines i els canvis
b) Tècniques de Creativitat per a abordar situacions difícils i aplicació a casos concrets que aportin els participants:
b1) SCAMPER
b2) L’estratègia Disney de Creativitat
c) El feedback com element d’impacte en el desenvolupament de l’alumne
c1) Què és el feedback.
c2) Tècniques d’aplicació adaptades al perfil de cada alumne
d) Recursos per a les tutories: des de la PNL:
d1) Pressuposicions bàsiques de la PNL aplicades a l’educació
d2) L’empatia ben entesa: tècniques per generar empatia
- Sistemes representacionals en PNL: el VAC (Visual, Auditiu, Cinestèsic)
- Empatia a partir del llenguatge Verbal i No Verbal
- Empatia profunda o d’alt risc: allò que l’alumne no diu
d3) Preguntes per explorar: El Metamodel del llenguatge, de l’estructura superficial del llenguatge a l’estructura profunda.
- Com escoltar per a que em parlin, com preguntar per a què em responguin, com parlar per a que m’escoltin...
d4) Les 3 posicions perceptives: ampliar la perspectiva per prendre decisions.
e) Gestionar l’estat de l’adolescent: com aconseguir estats adequats a cada
situació
e1) Energètic i possibilitador
e2) Concentrat i en calma
e3) Altres estats ideals:
- L’ús dels anclatges per a accedir a estats possibilitadors
3) Noves metodologies per un abordatge psicològic-emocional i corporal: les Dinàmiques de Grup
a) La dinàmica de grup com a motor del desenvolupament i l’aprenentatge
b) Tipus de dinàmiques de grup, exemples i situacions on aplicar-les:
- Per la millora de la comunicació
- Per la millora del treball en equip
- Per la millora de la creativitat i l’adaptació a l’entorn i als altres
- Per a la motivació
- Risoteràpia
- Mindfulness
4) Tècniques per a crear hàbits de treball en els alumnes
a) Assolir objectius:
- Criteris per a la bona formulació d’objectius
- Pont al Futur i Metaobjectius
b) Els 7 hàbits dels adolescents altament efectius
c) Missió- visió – valors: trobar el per a què.
c1) Acompanyar l’alumne en la capacitat de donar sentit al seu recorregut acadèmic i vital.
d) Educar en Valors
5) Conclusions i Pla d’Acció Personalitzat.
a) Apunts genèrics i específics per a l’aplicació dels aprenentatges als casos reals
b) Pla d’acció personalitzat des de l’estat COACH
c) Tancament i conclusions
  
Observacions  
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   26/02/2019   1600   2000 
 Sessió 2   dimarts   05/03/2019   1600   2000 
 Sessió 3   dimarts   12/03/2019   1600   2000 
 Sessió 4   dimarts   19/03/2019   1600   2000 
 Sessió 5   dimarts   26/03/2019   1600   2000 
 Sessió 6   dimarts   02/04/2019   1600   2000 
 Sessió 7   dimarts   09/04/2019   1600   2000 
 Sessió 8   dimarts   23/04/2019   1600   2000 
 Sessió 9   dimarts   30/04/2019   1600   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent