Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002430600   Formació per a les direccions per a la gestió d'espais coworking i d'innovació
2019-2020   Taller. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   20/11/2019 - 22/11/2019 (5 hores) de 9:00h a 14:00h
   INS Vall d'Hebron
   pg. de la Vall d'Hebron, 93-95 (Barcelona) 
  
  
Accessos   METRO (Línia 3)
Estació VALL D'HEBRON (Sortida Pg. de la Vall d'Hebron)


Veure plànol

Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Professorat d'FP
  
Requisits de certificació   Assistència
  
Descripció   Activitat adreçada a docents dels centres inscrits en els programes d'Innovació pedagògica, EmprenFP, ActivaFP o InnovaFP.
  
Objectius   1. Desenvolupar el model de negoci de l’espai de coworking i innovació conceptualitzant la proposta de valor, identificar les activitats i recursos clau, els segments d’usuaris a qui es dirigirà, la relació que hi haurà amb ells i els canals pels quals es relacionaran.
2. Conèixer experiències d’èxit d’espais de coworking i/o innovació per a joves per identificar els reptes i oportunitats als quals s’enfrontaran.
3. Identificar noves necessitats formatives dels participants per a la gestió dels espais.
  
Continguts   ● Presentació de la ponència
● Presentació dels criteris d’elaboració del model de negoci
● Elaboració del model de negoci per grups
● Posada en comú dels diferents models de negoci i feedback dels participants
● Presentació d’experiències d’èxit de creació i gestió d’espais de coworking per a joves
● Torn obert de preguntes
● Avaluació de la ponència i identificació de noves necessitats formatives
  
Observacions  
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   20/11/2019   1000   1400 
 Sessió 2   divendres   22/11/2019   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent