Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002370600   Aprenentatge Basat en Projectes per aprendre llengües
2019-2020   Jornada / Jornades. Professorat d'ensenyaments d'idiomes
  
   8/11/2019 - 29/11/2019 (15 hores) de 12:00h a 14:30h
   EOI de Lleida
   c. Corregidor Escofet, 53 (Lleida) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Requisits de certificació   - Assistència a, com a mínim, el 80% de les sessions presencials
- Planificació d’un projecte per un grup concret d’alumnes en grup. Es facilitarà una plantilla. Data límit: 15 Gener
  
Descripció   Formació interna de centre organitzada per l'EOI de Lleida, adreçada al seu professorat.
  
Objectius   • Dissenyar un projecte per un grup concret d’alumnes
• Planificar l’avaluació com a motor de la unitat
• Avaluar metodologies competencials
  
Continguts   Continguts:
• Cognició
• Avaluació: definició, tipus i instruments.
• Llengua
• Metodologies per potenciar la competència comunicativa
• Fases en el disseny d’un projecte / PBL
Programa:
Dia 1: Engeguem el projecte
Dia 2: Construïm coneixement
Dia 3: Desenvolupem el producte i el critiquem
Dia 4: Presentació final i reflexió
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   idiomes.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   08/11/2019   1200   1430 
 Sessió 2   divendres   15/11/2019   1200   1430 
 Sessió 3   divendres   22/11/2019   1200   1430 
 Sessió 4   divendres   29/11/2019   1200   1430 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent