Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002240600   La mediació lingüística, de la teoria a la pràctica
2019-2020   Curs. Professorat d'ensenyaments d'idiomes
  
   29/11/2019 - 21/2/2020 (15 hores) de 9:00h a 14:00h
   EOI d'Olot
   av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 (Olot) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Requisits de certificació   - Assistència a les sessions presencials
- El professorat invertirà 5 hores de treball individual previ que consistirà en llegir articles i materials específics, visionar webinars sobre mediació i crear tasques per als nivells que imparteixen que incloguin mediació lingüística. Després de la sessió amb la formadora en què s’ampliaran coneixements i s’aclariran dubtes i es faran propostes de millora, el professorat posarà en pràctica a l’aula les tasques revisades. Finalment, es faran dues sessions més breus de retroalimentació en què s’avaluaran les tasques i es crearà un banc d’activitats amb mediació per a tots els idiomes i nivells del centre educatiu.
S’avaluarà amb l’assistència i amb el material creat.
  
Descripció   Formació interna de centre organitzada per l'EOI d'Olot, adreçada al seu professorat.
  
Objectius   - Reflexionar sobre què és la mediació, el rol mediador de professors i dels alumnes com a parlants d’un idioma d’aprenentatge i les estratègies necessàries
- Analitzar els diferents tipus de mediació, els criteris d’avaluació i la seva aplicació
- Elaborar un banc d’activitats que incloguin mediació per a tots els idiomes i nivells que impartim al nostre centre educatiu
- Fer que els alumnes prenguin consciència del seu rol com a mediadors i aprenguin a comunicar-se millor en l’idioma / els idiomes d’aprenentatge a través d’activitats més realistes i rellevants
  
Continguts   - Familiarització amb materials específics (articles, webinars, etc.)
- La mediació lingüística, la mediació al nou currículum, la mediació a l’aula
- Disseny de tasques amb mediació variades que s’adeqüin a les habilitats, competències i continguts d’A1 fins a C1.
- Compartir, analitzar i revisar les activitats creades
- L’avaluació de la mediació: tipus d’avaluació, descriptors i aplicació dels criteris
- Elaboració del banc d’activitats amb mediació per a tots els idiomes i nivells
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   idiomes.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   29/11/2019   0900   1400 
 Sessió 2   divendres   24/01/2020   1130   1400 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   divendres   21/02/2020   1130   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent