Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0002050600   Qbid. DUAL
2019-2020   Curs telemàtic. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   11/11/2019 - 30/11/2019 (15 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Cursos adreçats a professorat que ja coneix el funcionament de l’aplicació qBID i vol saber com funciona el nou mòdul de Dual que s'ha incorporat recentment
  
Requisits de certificació   - Haver realitzat el lliurament dels exercicis i activitats proposades, en les dates establertes en cada mòdul.
- Haver obtingut l'avaluació positiva de les activitats per part del formador.

  
Descripció   Aquesta activitat està adreçada al professorat que ja coneix el funcionament de l’aplicació qBID i vol saber com funciona el nou mòdul de Dual. Així doncs, pretén facilitar la gestió de la formació Dual mitjançant l’aplicactiu qBid en el procés de gestió de la documentació, el seguiment i l’avaluació de l’alumnat a l’empresa, amb una interacció més àgil entre el tutor/a d’empresa, el tutor/a del centre i l’alumne/a.

  
Objectius   Facilitar tota la informació necessària, les eines i les estratègies metodològiques i didàctiques que permetin a la persona tutora de Dual, conèixer el funcionament de l’aplicació Qbid en relació amb la formació Dual.
  
Continguts   .- La formació Dual i l’aplicatiu qBID
.- L’Acord i el Plà d’activitats pactat.
.- Seguiment i Avaluació.
  
Observacions  
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent