Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0001400600   Siemens NX CAM en 2,5 i 3 eixos
2019-2020   Curs. Form. Prof. Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior
  
   12/11/2019 - 3/12/2019 (20 hores) de 9:00h a 14:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   01/06/2019 - 15/10/2019
  
Requisits de certificació   Assistència a, com a mínim, el 80% de les hores del curs
  
Descripció   Curs organitzat conjuntament amb l'empresa Análisis y simulación, adreçat al professorat que imparteix cicles formatius de Fabricació mecànica, Instal·lació i manteniment i Electricitat i electrònica.

Formació a distància, en "streaming" webinar.

Requisits previs:
- Coneixement en Siemens NX CAD
- Coneixements de mecanitzat convencional

  
Objectius   Dotar als participants dels coneixements necessaris per poder mecanitzar a través de les eines CAM de Siemens NX en 2,5 i 3 eixos.
  
Continguts   - Flux de treball a la oficina tècnica
- Introducció a NX
- Eines d’anàlisis
- Eines CAD en el mòdul CAM
- Navegador d’operacions
- Operacions de fressat en 2 ½ eixos
- Operacions de fressat en 3 eixos
- Operacions de foradat
- Fresat amb canvi de pla (3+2)
- Treball multi fase
- Arranjaments addicionals de trajectòria.
- Eines de verificació
- Simulació de màquina
- Simulació de trajectòria per eina.
- Simulació del codi màquina
  
Observacions  
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   fpformacio@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   12/11/2019   0900   1400 
 Sessió 2   dimarts   19/11/2019   0900   1400 
 Sessió 3   dimarts   26/11/2019   0900   1400 
 Sessió 4   dimarts   03/12/2019   0900   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent