Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
0000660600   Millora de l'expressió i interacció oral: ensenyament-aprenentatge per tasques i les jocs de taula. 2a part
2019-2020   Assessorament. Professorat d'ensenyaments d'idiomes
  
   15/11/2019 - 24/4/2020 (21 hores) de h a h
   EOI Esplugues
   c. de Laureà Miró, 63 (Parc Can Vidalet) (Esplugues de Llobregat) 
  
  
Inscripció   23/07/2019 - 15/11/2019
  
Requisits de certificació   - Assistència a les sessions presencials
- Desprès del taller Cap a la millora de l'expressió oral mitjançant jocs de taula i l’assessorament L'aprenentatge per tasques per millorar l'expressió oral al nostre centre durant el curs 2018-2019, pensem que és fonamental donar continuïtat a aquesta formació i treballar les tasques presentades per nivells de manera transversal, mitjançant l’anàlisi i la utilització de tot el material creat (tasques per nivells i llengües, jocs de taula per nivells) adaptant-lo a cada llengua. Serà necessari l’intercanvi constant entre el professorat i si cal, l’observació a classe.
  
Descripció   Formació interna de centre organitzada per l'EOI d'Esplugues, adreçada al seu professorat.
  
Objectius   • Fer servir i adaptar el material creat l’any passat per a la millora de l’expressió i interacció oral de manera transversal
• Millorar la competència pedagògica del professorat
• Cohesionar el professorat i millorar el treball cooperatiu entre professors de diferents idiomes
• Implicar el nou professorat del curs 2019-20 en aquesta formació
  
Continguts   • Anàlisi del material creat l’any passat i elecció del que volem fer servir
• Adaptació del material al nivell i idioma corresponent i trobada, si cal, amb el professor que el va dissenyar per aclarir dubtes i rebre recomanacions
• Implementació del material
• Trobada amb la resta del professorat per compartir l’experiència, conclusions i suggeriments
• Incorporació de l’adaptació del material original a la pràctica educativa a tot el centre
  
Organització   Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial
  
E-mail   idiomes.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   15/11/2019       
 Sessió 2   divendres   24/01/2020       
 Sessió 3   divendres   24/04/2020       
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent