Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2041411204   Erasmus + i Projectes Europeus
2018-2019   Conferència. Primària-Secundària
  
   15/5/2019 - 15/5/2019 (2 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP Ciutat de Badalona
   Av. Maresme, 192-212 (Badalona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   01/01/2019 - 15/05/2019
  
Persones destinatàries   Qualsevol mestre/a o professor/a interessat.
  
  
Descripció   Conferència per fer difusió als mestres i centres interessats de la zona dels programes europeus.
  
Objectius   - Fer difusió del programes europeus.
- Procediment per participar en el programa erasmus+.
  
Continguts   - El programes europeus.
- El programa Erasmus+. Procés de demanada i recursos d'acompanyament.

  
Formador/a   Carme Roig
  
Organització   Servei Educatiu Badalona
  
E-mail   crp-badalona@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent