Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
7010211701   Treball i cooperació a la Comissió Digital del Centre (2019-2020)
2019-2020   Taller a centre. Secundària en general
  
   10/10/2019 - 20/6/2020 (15 hores) de 15:40h a 17:40h
   INS Narcís Oller
   c. Francesc Gumà Ferran, 1 (Valls) 
   "Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19"
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019 . Activitat restringida
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions i realització de les tasques encomanades
  
Descripció   Col·laborar en la Comissió Digital (Comissió TAC) del centre participant en tasques específiques i rebent la formació necessària.
  
Objectius   - Dinamitzar i potenciar les TAC en el centre.
- Fomentar i impulsar la creació de grups de treball en l'àmbit de les TAC.
- Fer el manteniment i suport tècnic necessari per aconseguir que l'equipament tecnològic del centre funcioni amb el rendiment màxim.
- Fer un recompte detallat i exhaustiu de tot l'equipament tecnològic del centre.
  
Continguts   Treballar tots els elements, eines i continguts necessaris per desenvolupar les actuacions del pla TAC de centre.
  
Formador/a   Anna Casamitjana, Jaume Bartolí
  
Organització   Servei Educatiu Alt Camp
  
E-mail   crp-altcamp@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent