Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
9000030529   Publicació i comunicació digital
2016-2017   Curs telemàtic. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/1/2017 - 31/5/2017 (45 hores) de h a h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   05/12/2016 - 15/01/2017
  
Persones destinatàries   Adreçat al professorat de qualsevol nivell educatiu que té un domini bàsic de les eines informàtiques.
  
Requisits de certificació   Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul (100% de les activitats).
Avaluació positiva del projecte per implementar a l'aula.
Participació activa als fòrums.
Respondre el qüestionari de satisfacció.
  
Descripció   Curs telemàtic d'autoformació tipus MOOC amb l'objectiu de conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de Wordpress (Xtec Blocs i Nodes) per publicar contingut digital i convertir el blog d'aula en una eina de comunicació amb la comunitat educativa.
Cal disposar d'identificador i contrasenya d'usuari/ària de la XTEC.
  
Objectius   -Promoure l'ús de les TAC a les aules.
-Desenvolupar estratègies de treball en línia.
-Utilitzar estratègies per desenvolupar la competència digital i comunicativa de la pròpia comunitat educativa.
-Conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de Wordpress (Xtec Blocs i Nodes) per publicar contingut digital i convertir el blog d'aula en una eina de comunicació amb la comunitat educativa.
-Construir un projecte que contempli l'ús del blog com a eina de publicació i comunicació.
  
Continguts   Els quatre mòduls que configuren el curs estan estructurats al voltant de quatre eixos bàsics: conèixer l'entorn i posar a l'abast recursos per a l'aprenentatge, proposar activitats, conèixer els sistemes d'avaluació, i gestionar un curs. Es complementen amb les activitats d'avaluació que es proposen a l'aula virtual.
Mòdul 0: Què és un blog? Punt de partida del projecte
Mòdul 1: Creció del blog. Objectius i competències del projecte
Mòdul 2: Estructura del blog. Continguts del projecte
Mòdul 3: Elements de navegació i personalització. Metodologia del projecte
Mòdul 4: Rols, usuaris i multimèdia. Activitats del projecte
Mòdul 5: Presentació del projecte. Avaluació del projecte

Projecte: crear un blog amb tots els elements treballats que suposi una proposta didàctica de qualitat.
  
Observacions   Tipus bloquejat per FORMGEST setembre 2017
  
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
E-mail   formaciotac@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent