Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
B024121B02   Estimar la terra. Formació en pedagogia verda
2022-2023   Jornada / Jornades. Educació Infantil-Primària
  
   22/5/2023 - 23/5/2023 (5 hores) de 17:30h a 20:00h
   ESC Joventut
   c. Anselm Clavé, s/n (Callús) 
  
Format   Presencial
Organització   Servei Educatiu Bages
  
  
  
Accessos   Veure Plànol
  
Descripció i   Metodologia:   - Com educar persones que estimin la Terra?
- Quines eines ens ofereixen els entorns naturals per dur a terme
la nostra tasca pedagògica?
- Com despertar les qualitats d'atenció, relaxació, sorpresa, empatia, creativitat, comunicació a través del contacte amb la natura?
- Quines oportunitats ens donen els espais oberts per al moviment
autònom, descobriment, sorpresa, aventura, màgia, misteri…?
- Com promoure la curiositat, la motivació personal i l'aprenentatge
autònom a través dels fenòmens biològics i mediambientals?
- Com els fenòmens biològics i mediambientals afavoreixen la
sociabilitat, el suport mutu i les relacions positives amb els i les
estudiants?
  
Objectius   - Prendre consciència del paper decisiu que té la Natura al desenvolupament saludable i l'aprenentatge dels nens i nenes avui.
- Comprendre el dèficit de Natura així com els múltiples beneficis de cultivar l'enllaç amb la Terra, a la primera infància.
- Reflexionar sobre les actituds, estratègies i eines més adequades per caminar cap a més seguretat i confiança en la feina a l'aire lliure, expressant tant els desitjos com les dificultats.
  
Continguts   Dia 1: Avantatges del contacte amb la natura per al desenvolupament holístic, en les dues primeres etapes de la vida: dèficit, beneficis, necessitats vitals i valors.


Dia 2: Per què ens costa tant acompanyar la infància als espais exteriors? Anàlisi de les principals dificultats que, com a docents, trobem i plantejament d'algunes solucions

- Es treballaran els objectius amb una metodologia activa i participativa, partint de les vivències i experiències de les participants. S'utilitzaran dinàmiques individuals i grupals que afavoreixin el canvi d'actituds i la motivació per al desenvolupament de competències.
  
Formador/a   Heike Freire
  
Avaluació   Satisfacció de les persones en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa i percepció de transferibilitat. (Nivell 1)
  
Requisits de  certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones de la formació.
  
Persones  destinatàries   Mestres d'educació infantil i primària
  
E-mail   crp-bages@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   22/05/2023   1730   2000 
 Sessió 2   dimarts   23/05/2023   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent