Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
B020450529   Formació Competència Digital docent, nivell A1
2022-2023   Curs. Internivells: Ed. Primària-Secundària-Formació Profess.
  
   23/1/2023 - 15/5/2023 (40 hores) de 17:00h a 20:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
Format   En línia
Sincronicitat    Síncron
Organització   Àrea de Cultura Digital
  
   Formació en format virtual.
  
Tipus activitat   CRA1 Formació Competència Digital docent, nivell A1
  
  
Descripció i   Metodologia:   Formació inicial sobre l’ús de les tecnologies digitals en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  
Objectius   Conèixer els marcs de referència de la competència digital europeus i comprendre les cinc àrees de la Competència Digital Docent (CDD), així com les pròpies competències i els sis nivells competencials (A1-C2) per facilitar-ne el seu desenvolupament.
Conèixer el desplegament normatiu de la Competència Digital de l’Alumnat (CDA) com a competència clau i transversal en les diferents àrees o matèries curriculars.
Descobrir les tecnologies de comunicació i col·laboració més utilitzades en els contextos educatius i conèixer els criteris per a la selecció de continguts digitals i estratègies de cerca i organització per afavorir el propi desenvolupament professional i el de la CDA.
Facilitar l’anàlisi reflexiu de l'ús de les tecnologies digitals a la pràctica docent, tenint en compte la personalització de l’aprenentatge i l’accessibilitat i la inclusió de tot l’alumnat per afavorir el seu compromís actiu amb l’aprenentatge i contribuir a que esdevingui usuari creatiu, crític i respectuós en un món digitalitzat.
Identificar models pedagògics de referència i les necessitats formatives personals per a poder incloure les tecnologies digitals a l’aula per oferir suport i retroalimentació a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge promovent l’autoregulació i donant resposta a les seves necessitats individuals.
Respectar la normativa sobre propietat intel·lectual i drets d'autor i conèixer les mesures per a protegir les dades personals, la privacitat, la seguretat, els drets digitals i el benestar al utilitzar les tecnologies digitals a l’aula per poder impulsar-les entre l'alumnat.
  
Continguts   Bloc 1. Posada en marxa
Presentació i entorn de treball Odissea (Moodle)
Correu XTEC i serveis associats
Dossier personal d’aprenentatge (lloc web)

Bloc 1. Docents al SXXI
Pla d’Educació digital de Catalunya
Competències digitals de l’alumnat i el professorat (DigCom, DigCompEdu, CDA al currículum)
EDC als centres

Bloc 2. Docents connectats
Aprenentatge social i identitat digital
Seguretat a internet: propietat intel·lectual i protecció de dades
Creació i gestió de documents de Google Drive
Estratègies de cerca d’informació
Curació de continguts
Selecció de recursos
Creació de recursos digitals
Plataformes per la creació de recursos educatius digitals

Bloc 3. Docents en un sistema educatiu inclusiu
Models d'integració de la tecnologia a l'aula: SAMR i Taxonomia de Bloom Digital
Disseny Universal per a l’Aprenentatge
Aprenentatge col·laboratiu i autoregulat
Treball per projectes
Pràctiques educatives millorades amb tecnologia digital
Projectes impulsats des de l’Àrea de Cultura digital (Micro:bit, App inventor, MHM, canal de reporters, vídeos curriculars, PCD,…)

Bloc 4. Avaluar per aprendre
Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge
Estratègies d’avaluació
Analítiques d’aprenentatge
Retroalimentació, programació i presa de decisions
Tancament del curs, valoració del curs i oferta formativa
  
Observacions   Formació en format virtual.
Tindrà preferència el personal docent que treballi al Bages - Moianès.
Caldrà que tingueu actiu l'usuari del GICAR/ATRI.
  
Formador/a   Miquel Àngel Fuentes
  
Avaluació   A part de l’assistència a les sessions presencials s’avaluaran:
Tasques individuals i/o grupals presentades en els diferents blocs de les sessions presencials.
Tasques individuals no presencials dels diferents blocs temàtics i que figuren sobre el títol de Treball autònom.
Lloc web personal recollint les reflexions i evidències d'aprenentatge del curs.
  
Requisits de  certificació   Haver assistit a un 80% de les sessions presencials i haver resolt amb avaluació positiva totes les tasques plantejades en els diferents blocs del curs.
Per a l'obtenció del certificat és obligatori contestar el qüestionari sobre la valoració del curs.
  
Persones  destinatàries   Aquest curs s’adreça a professorat novell que encara no disposa de gaire experiència de treball a l’aula, però sí d’un nivell mitjà de desenvolupament de la competència digital ciutadana i a docents amb experiència professional, però que no tenen un nivell bàsic de competència digital professional per aplicar-la a l’aula de manera autònoma.
  
E-mail   crp-bages@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   23/01/2023   1700   2000 
 Sessió 2   dilluns   30/01/2023   1700   2000 
 Sessió 3   dilluns   06/02/2023   1700   2000 
 Sessió 4   dilluns   13/02/2023   1700   2000 
 Sessió 5   dilluns   27/02/2023   1700   2000 
 Sessió 6   dilluns   13/03/2023   1700   2000 
 Sessió 7   dilluns   20/03/2023   1700   2000 
 Sessió 8   dilluns   27/03/2023   1700   2000 
 Sessió 9   dilluns   17/04/2023   1700   2000 
 Sessió 10   dilluns   24/04/2023   1700   2000 
 Sessió 11   dilluns   08/05/2023   1700   2000 
 Sessió 12   dilluns   15/05/2023   1700   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent