Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
B020231B02   Fem pedagogia de la mort
2022-2023   Curs. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   19/4/2023 - 10/5/2023 (15 hores) de 17:30h a 20:00h
   CRP del Bages
   Crta. de Vic, 175-177 (Manresa) 
  
Format   Presencial
   Sala de reunions de la planta baixa
  
Accessos   Veure plànol / Google maps
  
Requisits de certificació   Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones
Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Conèixer estratègies i recursos per treballar el concepte de la mort amb l’alumnat.
  
Objectius   - Buscar estratègies i recursos per treballar el concepte de la mort amb l’alumnat
- Ajudar a l’alumnat a reflexionar sobre la mort com a part de la vida.
- Desenvolupar en l’alumnat, el gust per la lectura i l’observació artística.
- Aprofitar els recursos de la literatura infantil i l’art, per aprofundir sobre el tema de la mort, a partir de les maletes pedagògiques i UD, una basada en els contes i una basada en l’art que presenta DMD.
- Crear i experimentar recursos propis.
  
Continguts   Primera sessió:
Com ens va afectat personalment la pandèmia?
Què vàrem aprendre com a individus i com a societat?
Com va afectat els infants i l’escola?
Necessitat de prendre consciència dels antecedents, referents, pors i prejudicis propis davant el tema de la mort. Antecedents i referents del professorat.
Cal tractar el tema de la mort a les escoles? Per què? Com?
Presentació de la bibliografia i recursos.

Segona sessió:
Anàlisi propostes de reflexió sobre els temes presentats.
Què en sap l’alumnat, de la mort. Quin contacte hi té.
La banalització de la mort al món audiovisual adreçat a infància i adolescència.
La mort real oculta, present durant la pandèmia, la mort irreal, la mort llunyana i la mort violenta.
Totes les morts són iguals ? Mort esperada, mort sobtada, mort violenta, mort per accidents, mort per suïcidi...
Com introduir la reflexió sobre la mort a l’aula. Dificultats per fer-ho.
Treball amb les famílies.
Comprensió del concepte mort segons l’edat. Tractament per edats
psicopedagogia de la finitud.
Reflexionar sobre la mort com a part de la vida.
Bibliografia i recursos.

Tercera sessió:
Anàlisi propostes de reflexió sobre els temes presentats.
Conèixer i valorar les maletes pedagògiques i unitats didàctiques sobre el tema de la mort com a part de la vida, que proposa la DMD.
Diferenciar la pedagogia del dol de la pedagogia de la mort. Com
afrontar el dol des de les escoles.
Bibliografia i recursos.
Proposta de treball sobre els materials presentats.

Quarta sessió:
Anàlisi propostes de treball sobre els materials presentats.
Reflexió sobre els propis valors en el final de vida.
Què entenem per mort digna.
Què és el Document de Voluntats Anticipades.
Eutanàsia. Situació legal al nostre país.
Bibliografia i recursos.
Conclusions i avaluació.


  
Formador/a   Cristina Vallès (associació dret a morir dignament))
  
Organització   Servei Educatiu Bages
  
E-mail   crp-bages@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   19/04/2023   1730   2000 
 Sessió 2   dimecres   26/04/2023   1730   2000 
 Sessió 3   dimecres   03/05/2023   1730   2000 
 Sessió 4   dimecres   10/05/2023   1730   2000 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent