Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
6080551608   Parlem clar. L'educació afectiva i sexual als centres educatius
2021-2022   Taller. Internivells: Ed. Infantil-Primària-Secundària
  
   28/2/2022 - 23/5/2022 (12 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP de la Segarra
   Rambla Lluís i Sanpere, 22 (Cervera) 
  
Format   Presencial
   Formació virtual. Plataforma meet
  
Inscripció   07/01/2022 - 18/01/2022
  
Persones destinatàries   Docents de la Segarra i altres agents educatius de la comarca.
Activitat patrocinada per la regidoria de Polítiques Feministes i LGBTI+ i el suport del PEE de Cervera.
  
Requisits de certificació   ▪ Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores síncrones.
▪ Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
▪ Respondre el qüestionari de valoració de l'activitat formativa.
  
Descripció   Les darreres dècades, amb els canvis en l'accés a la informació i les noves xarxes socials i de comunicació, s’han introduït
novetats significatives pel que fa a la vivència de la sexualitat en infants i joves.
Acompanyar-los en la seva evolució afectivosexual és una premissa necessària per al desenvolupament integral de la persona.
Des dels centres educatius és possible orientar i donar respostes en el context del procés maduratiu del nostre alumnat.
A partir d’un marc teòric i des de l’anàlisi científica, abordarem totes aquestes qüestions des la perspectiva emocional i comunicativa.
  
Objectius   - Donar resposta a les noves demandes que es plantegen actualment pel que fa a l'educació afectivosexual dels infants i joves.
- Oferir al professorat recursos i instruments adaptats als nous temps per tractar l'afectivitat i la sexualitat amb l'alumnat.
- Generar dinàmiques de reflexió d'acord als continguts que es tractaran a la formació.
  
Continguts   -Educació afectiva i sexual: etapa infantil i juvenil i les seves implicacions.
-Les noves tecnologies i la seva incidència en les interaccions afectives i sexuals dels joves.
-La pornografia. La seva influència en la sexualitat infantil i juvenil.
-Atenció a la diversitat afectiva, sexual i de gènere des de primària.
-La prevenció de la violència de gènere des del foment de parelles joves saludables.
  
Formador/a   Santiago Frago Valls
  
Organització   Servei Educatiu Segarra
  
E-mail   spons28@xtec.cat
  
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   28/02/2022   1730   1930 
 Sessió 2   dilluns   07/03/2022   1730   1930 
 Sessió 3   dilluns   14/03/2022   1730   1930 
 Sessió 4   dilluns   21/03/2022   1730   1930 
 Sessió 5   dilluns   23/05/2022   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent