Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
5080691508   Visita formativa a l'aula del futur
2021-2022   Intercanvi d'experiències. Primària-Secundària
  
   28/6/2022 - 28/6/2022 (6 hores) de 9:00h a 14:00h
   C Prats de la Carrera
   c. Clavé, 33 (Palafrugell) 
  
  
Inscripció   15/05/2022 - 28/06/2022
  
Requisits de certificació   Assistència a la visita
  
Descripció   Visita formativa a l'aula del futur de l'INS Prats de la Carrera. Volem conèixer aspectes metodològics, pedagògics i organitzatius de l'experiència. Com introdueixen el treball per projectes dins la planificació horària, de professorat, d'espais i d'àmbits curriculars.
  
Objectius   - Aprendre dels processos transformatius de l'INS i comprovar in situ com treballen les experiències educatives, com es gestionen, com s'organitzen, avaluen...
- Conèixer aspectes organitzatius, metodològics, avaluatius de l'aula del futur.
- Disposar d'algunes idees per planificar el treball per projectes als nostres centres.
- Treure profit de la visita i introduir algun canvi en el propi centre. Elaborar noves propostes i mesures per poder situar als alumnes al centre de l'aprenentatge
  
Continguts   - Organització pedagògica
- Línia metodologia
- Transformació de l'espai
- Treball cooperatiu
- Avaluació competencial
  
Formador/a   Montse Jiménez
  
Organització   Servei Educatiu La Selva I
  
E-mail   b7990112@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   28/06/2022   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent