Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
4080301408   Coordinació especialistes d'anglès primària-secundària
2017-2018   Seminari de coordinació. Primària-Secundària
  
   10/10/2017 - 10/5/2018 (15 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP del Vallès Occidental VIII
   Major, 74 (Castellar del Vallès) 
  
  
Inscripció   12/09/2017 - 26/09/2017
   DATA INICI PROVISIONAL
  
Requisits de certificació   .Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
.Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l'aprofitament i transferència immediata.
.D'acord amb el document de valoració final del centre i l'informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l'inspector/a del centre.
.Difusió i coordinació en cadascun dels centres dels acords i les propostes proposades.
  
Descripció   Espai per compartir, coordinar i exposar aspectes pedagògics i organitzatius de l'especialitat.
  
Objectius   Enriquir la pràctica des d'un enfocament competencial amb recursos TAC.
Compartir projectes i recursos metodològics.
Exposar i compartir activitats realitzades als centres
  
Continguts   Recursos TAC.
La motivació de l'alumnat.
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Occidental VIII
  
E-mail   crp-castellar@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   10/10/2017   1730   1930 
 Sessió 2   dijous   16/11/2017   1730   1930 
 Sessió 3   dijous   01/02/2018   1730   1930 
 Sessió 4   dijous   22/03/2018   1730   1930 
 Sessió 5   dijous   10/05/2018   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent