Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
4030011403   Com podem potenciar que els infants aprenguin?
2021-2022   Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   28/9/2021 - 28/9/2021 (2 hores) de 17:00h a 19:00h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
   Conferència en format telemàtic
  
  
Persones destinatàries   Professorat de la zona.
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   Aquesta conferència vol ser un espai de reflexió pedagògica per donar resposta a les necessitats dels infants d’ARA: què fem, per què ho fem i com ho fem?
  
Objectius   - Acompanyar els infants perquè aprenguin a aprendre a partir del treball en/amb l'entorn proper.
- Afavorir processos d'ensenyament/aprenentatge plaent (per docents i alumnat).
  
Continguts   - La concepció de l'aprenentatge.
- El rol del docent, el rol de l'alumne/a.
- La gestió de l'aula.
- La conversa dialògica.
- Els aspectes organitzatius (horari-espai-recursos).
- La concepció de l'avaluació.
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Occidental III
  
E-mail   crp-rubi@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   28/09/2021   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent