Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
4011591401   La cançó improvisada a l'aula
2019-2020   Curs. Primària-Secundària
  
   21/10/2019 - 27/1/2020 (20 hores) de 17:30h a 19:30h
   CRP del Vallès Occidental I
   Mare de les Aigües, 35 (Sabadell) 
  
  
Inscripció   01/09/2019 - 21/10/2019
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació
-Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata
- Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
- Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament.
  
Descripció   La glosa o cançó improvisada és un gènere poètic i musical que consisteix a improvisar versos sobre una determinada melodia.
La introducció de la cançó improvisada al món educatiu posa en valor el seu alt potencial pedagògic, i avança any rere any pel teixit d’escoles del país, escampant-se arreu. És un recurs per a millorar la competència comunicativa oral, l’aprenentatge musical, la creació, la participació, la seguretat personal i la cohesió social i de grup. És també un element d’arrelament al país, a la llengua i a la seva cultura. És festiva i participativa i, en aquest sentit ajuda a viure la festa en l’entorn escolar d’una manera sana, inclusiva i desimbolta mitjançant una eina de creació i lúdica, vinculada als joves i a la modernitat (alhora que a la tradició).
A Sabadell la melodia més famosa és el garrotín, però també n’hi ha d’altres com la jota, les nyacres, les corrandes...En aquest curs aprendrem les melodies i la tècnica per aprendre a improvisar. A través d’activitats lúdiques i dinàmiques descobrirem com ensenyar l’art de la glosa a l’aula.

  
Objectius   -Conèixer el món de la glosa.
-Aprendre a improvisar sobre diverses melodies.
-Dotar-se de recursos per ensenyar la glosa a l’escola o l’Institut.
-Organitzar una trobada intercentres si s’escau.
  
Continguts   -La glosa com a eina competencial i multidisciplinar.
-Les melodies de glosa: Garrotin, Nyacres, Corrandes, Jotes.
-Activitats per treballar la rima, la mètrica, la creació d’idees i la construcció de la quarteta.
-Eduglosa.cat: recursos pedagògics online.

  
Formador/a   Gemma Balagué Escoda
  
Organització   Servei Educatiu Vallès Occidental I
  
E-mail   crp-sabadell@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   21/10/2019   1730   1930 
 Sessió 2   dilluns   28/10/2019   -   - 
 Sessió 3   dilluns   11/11/2019   -   - 
 Sessió 4   dilluns   25/11/2019   -   - 
 Sessió 5   dilluns   09/12/2019   -   - 
 Sessió 6   dilluns   13/01/2020   -   - 
 Sessió 7   dilluns   27/01/2020   1730   1930 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent