Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000200542   Formació del Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
2019-2020   Taller a centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/9/2019 - 26/6/2020 (15 hores) de 16:00h a 18:00h
   INS Neus Català
   av. Sant Ildefons, 24 (Cornellà de Llobregat) 
   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Inscripció   12/09/2019 - 23/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat - Formació professional inicial
  
Requisits de certificació   . Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
. Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   Formació primer any del programa Avancem
  
Objectius   . Coordinar i donar suport a la creació i funcionament del Grup Impulsor TIL
. Orientar la diagnosi de la competència plurilingüe al centre
. Ajudar a establir la prioritat d'actuació del centre
. Guiar les accions per consolidar la coordinació de les actuacions del programa TIL
. Facilitar instruments de seguiment, avaluació i millora del programa TIL
  
Continguts   . El grup impulsor: treball cooperatiu i col·laboratiu
. La diagnosi de la competència lingüística, comunicativa i plurilingüe al centre educatiu
. El pla d'acció i el disseny d'estratègies d'actuació
. Avaluació i impacte del programa TIL
  
Observacions   La realització d'aquest taller es realitza de manera simultània amb la formació TIL de 1r any.
Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19
  
Formador/a   Gemma Vives
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent