Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000100555   Llegir per escriure
2019-2020   Seminari. Educació Infantil-Primària
  
   28/10/2019 - 18/5/2020 (21 hores) de 17:15h a 19:15h
   INS Martí Dot
   c. Josep Teixidor, 2-12 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Mestres d'educació infantil i primària.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Valoració positiva de les activitats planificades.
  
Descripció   Els àlbums il·lustrats com a eina d’ensenyament i aprenentatgeper millorar les produccions escrites dels alumnes.
  
Objectius   Conèixer àlbums il·lustrats i llibres que tracten algun aspecte relacionat amb l’escriptura.
Compartir propostes de lectura que permeten aprofundir en el contingut dels àlbums il·lustrats.
Exemplificar i elaborar activitats d’escriptura que parteixen de textos literaris.
Reflexionar sobre la relació entre les habilitats de llegir i escriure.
  
Continguts   Tipus de lectura.
Conversa literària.
Funcionalitat de l’escriptura.
Procés de composició escrita.
Models literaris.
  
Formador/a   Núria Costa Climent
  
Organització   Servei de Suports i Recursos Lingüístics
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   28/10/2019   1715   1915 
 Sessió 2   dilluns   25/11/2019   1715   1915 
 Sessió 3   dilluns   27/01/2020   1715   1915 
 Sessió 4   dilluns   17/02/2020   1715   1915 
 Sessió 5   dilluns   16/03/2020   1715   1915 
 Sessió 6   dilluns   27/04/2020   1715   1915 
 Sessió 7   dilluns   18/05/2020   1715   1915 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent