Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000100542   Obrim un projecte eTwinning
2019-2020   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   22/10/2019 - 26/11/2019 (15 hores) de 17:30h a 20:50h
   INS Martí Dot
   c. Josep Teixidor, 2-12 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019
  
Persones destinatàries   Infantil
Primària
Secundària obligatòria
Batxillerat
Formació professional inicial
Formació persones adultes
Ensenyaments artístics i esportius
Escoles oficials d'idiomes
  
Requisits de certificació   . Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials
. Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Curs per a centres que vulguin començar un projecte eTwinning
  
Objectius   . Iniciar un projecte eTwinning
. Conèixer el Twinspace
  
Continguts   . Cerca de socis
. Registre de projectes
. Creació d'un primer projecte
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   22/10/2019   1730   2030 
 Sessió 2   dimecres   13/11/2019   1730   2030 
 Sessió 3   dimarts   26/11/2019   1730   2030 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent