Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000090542   eTwinning: taller d'aprofundiment
2019-2020   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   3/3/2020 - 24/3/2020 (15 hores) de 17:15h a 20:30h
   INS Martí Dot
   c. Josep Teixidor, 2-12 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Inscripció   01/01/2020 - 03/03/2020
  
Persones destinatàries   Infantil
Primària
Secundària obligatòria
Batxillerat
Formació professional inicial
Formació persones adultes
Ensenyaments artístics i esportius
Escoles oficials d'idiomes
  
  
Descripció   Curs per a centres que vulguin aprofundir en les possibilitats de la plataforma eTwinning.
Indicat per a docents que han cursat prèviament l'activitat Obrim un projecte eTwinning, o amb bon coneixement de la plataforma.
  
Objectius   . Aprofundir en les possibilitats del Twinspace.
. Elaborar projectes aprofitant tot el potencial de la plataforma.
. Integrar les tecnologies en els projectes.
. Afavorir el treball col·laboratiu a nivell internacional.
. Incrementar la qualitat dels projectes eTwinning.
  
Continguts   . Twinspace
. Metodologies i estratègies facilitadores d'un projecte d'èxit.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   03/03/2020   1715   2030 
 Sessió 2   dimarts   17/03/2020   1715   2030 
 Sessió 3   dimarts   24/03/2020   1715   2030 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent