Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000090503   Strategies and Methods for Fostering Oral Language Development in The Sharing to Learn Program
2019-2020   Conferència. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   4/2/2020 - 4/2/2020 (2 hores) de 17:30h a 19:30h
   INS Martí Dot
   c. Josep Teixidor, 2-12 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Inscripció   09/01/2020 - 19/01/2020 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Docents que participen en el projecte Sharing to Learn.
  
Certificació   Per les característiques d'aquesta activitat, no es lliurarà certificat d'assistència
  
Descripció   Conferència amb exemples per fomentar la competència comunicativa posant especial atenció a l'ús de la llengua en la comunicació oral.
  
Objectius   Dotar d'eines, estratègies i mètodes per fomentar el desenvolupament de la competència oral dins del Projecte Sharing to Learn.
  
Continguts   - Competència comunicativa oral en anglès.

- Activitats i estratègies  
Formador/a   Johanna Cena
  
Organització   ST al Baix Llobregat
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent