Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000080542   Trobada pedagògica d'equips directius del programa Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any
2019-2020   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   9/7/2019 - 9/7/2019 (5 hores) de 9:15h a 14:30h
   U Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya-INEFC
   Av. de l'Estadi, 12-22. Anella Olímpica (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   20/06/2019 - 08/07/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Formació pels Equips directius dels centres que participen en el GEP.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  
Descripció   Acció formativa en el Marc per al plurilingüisme per als equips directius dels centres que participen en el Programa Generació Plurilingüe (GEP) primer any.
  
Objectius   Facilitar als equips directius estratègies de coordinació per a la implementació del projecte GEP al centre.
  
Continguts   El desenvolupament del plurilingüisme al centre.
La coordinació del professorat participant en el projecte.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent