Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000040542   Acollida, seguiment i avaluació dels auxiliars de conversa
2019-2020   Curs. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   30/9/2019 - 19/11/2019 (15 hores) de 9:00h a 14:00h
   Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
   c. Ausiàs Marc, 40  (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure plànol
Inscripció   12/09/2019 - 27/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Infantil - Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat - Formació professional inicial - Ensenyaments artístics i esportius - Escoles oficials d'idiomes
  
Requisits de certificació   . Activitats presencials i semipresencials: Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials.
. Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament.
  
Descripció   Trobada pedagògica adreçada als tutors/es dels centres acollidors d'auxiliars de conversa.
  
Objectius   . Compartir les línies de formació i assessorament del programa
. Crear un espai de trobada entre auxiliars i tutors
. Dinamitzar la llengua oral a l'aula amb el suport d'un auxiliar de conversa
. Facilitar eines i recursos tecnològics i 2.0 per a la seva utilització integrada en l'ensenyament de llengües estrangeres.
  
Continguts   . Experiències de centres acollidors
. Característiques del PACC i informació administrativa
. Activitats i recursos per a la dinamització de la llengua oral a l'aula
. Eines TIC i 2.0 per a l'ensenyment de les llengües
  
Observacions   Adreçat a auxiliars de conversa i els tutors/es dels centres acollidors del Programa d'auxiliars de conversa a Catalunya.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   30/09/2019   1000   1300 
 Sessió 2   dimarts   19/11/2019   0900   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent