Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000030542   Trobada pedagògica dels centres participants en el programa Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any
2019-2020   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   26/9/2019 - 26/9/2019 (5 hores) de 9:00h a 14:30h
   CaixaForum
   Avda. Francesc Ferrer i Guardia, 6-8 (Barcelona) 
  
  
Inscripció   12/09/2019 - 26/09/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Primària - Secundària obligatòria - Batxillerat - Formació professional inicial
  
Requisits de certificació   . Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació
  
Descripció   Trobada pedagògica adreçada a docents que participen en el GEP de primer any
  
Objectius   . Presentar el programa Generació Plurilingüe (GEP) als docents i situar-lo en el Marc per al Plurilingüisme
. Presentar experiències de centres participants en les edicions anteriors
. Introduir l'enfocament AICLE als docents participants en el GEP
  
Continguts   . El Marc per al Plurilingüisme
. Informació sobre la formació GEP (1er i segon any)
. Experiències de centres
. L'enfocament AICLE
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent