Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000010542   Formació del professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 1r any
2019-2020   Curs d'equips de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   1/10/2019 - 8/5/2020 (45 hores) de 9:30h a 13:30h
   EOI de Cornellà de Llobregat
   c. Ignasi Iglésias, 7 (Cornellà de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   01/09/2019 - 01/10/2019 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   Professorat dels centres de primària, secundària, batxillerat i Formació professional inicial participants en el GEP
  
Requisits de certificació   . Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
. Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l’aprofitament i transferència immediata.
. D’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
  
Descripció   Formació per al professorat dels centres participants del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 1r
  
Objectius   . Capacitar el professorat per impartir continguts de la seva matèria en llengua anglesa.
. Ampliar les hores d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa per millorar el seu nivell de competència comunicativa en aquesta llengua.
  
Continguts   . Introducció a l’AICLE.
. Input per a fomentar les capacitats cognitives.
. Llengua per a la gestió d’aula.
. Aprenentatge cooperatiu I col·laboratiu.
. Aprendre a llegir I escriure a l’aula AICLE.
. Avaluació competencial.
  
Observacions   Activitat passada a format virtual, instrucció 3/2020 de 13 de març. COVID19”
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimarts   01/10/2019   0930   1330 
 Sessió 2   dimarts   22/10/2019   0930   1330 
 Sessió 3   dimarts   05/11/2019   0930   1330 
 Sessió 4   dimarts   26/11/2019   0930   1330 
 Sessió 5   dimarts   10/12/2019   0930   1330 
 Sessió 6   dimarts   14/01/2020   0930   1330 
 Sessió 7   dimarts   28/01/2020   0930   1330 
 Sessió 8   divendres   08/05/2020   0930   1330 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent