Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000100542   Avancem junts cap al Tractament Integrat de LLengües (TIL)
2015-2016   Assessorament. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   10/2/2016 - 1/6/2016 (30 hores) de 16:00h a 18:00h
   INS Marianao
   pg. de les Mimoses, 18 (Sant Boi de Llobregat) 
  
  
Inscripció   08/01/2016 - 18/01/2016 . Activitat restringida
  
Persones destinatàries   80% del professorat de llengües del centre com a mínim.
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.
  
Descripció   Actualment, és indiscutible la necessitat d’incidir amb més força i dins de la formació del professorat en el foment de metodologies orientades a fomentar un aprenentatge plurilingüe significatiu.
Aquest mirada conforma, però, per als docents un canvi de perspectiva força important, un canvi que s’ha de promoure en el sí dels mateixos centres educatius i a partir de les pròpies experiències a l’aula. Al respecte, des d’aquest assessorament a centre es pretén ajudar el professorat a comprendre què s’amaga darrera dels enfocaments plurilingües i, a partir d’aquí, ampliar la seva pròpia mirada cap a l’ensenyament - aprenentatge de llengües i construir de forma conjunta propostes per a un tractament integrat de llengües al centre.

  
Objectius   - Ajudar els centres a visualitzar la relació existent entre les diferents metodologies didàctiques per a l’ensenyament de les llengües i la seva relació amb els programes o accions del Departament que les despleguen (Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts, Immersió Lingüística, Tractament Integrat de Llengües, Pràctica reflexiva, etc.).
- Formar i/o assessorar els docents per al desenvolupament de projectes de centre en diverses llengües i de seqüències didàctiques plurilingües.
- Impulsar i orientar la cooperació entre els docents de llengua, i entre aquests i els docents de matèria no lingüística per a un ensenyament coherent i rendible dels continguts lingüístics.
  
Continguts   - Plurilingüisme, multilingüisme i competència plurilingüe
- Competència lingüística i comunicativa i competència plurilingüe
- L’ús de la llengua: ús comunicatiu i ús reflexiu
- Les estratègies de transferència interlingüística i la seva explotació didàctica
- El text com a unitat bàsica de treball a l’aula
- El Tractament Integrat de Llengües I (TIL): La seqüència didàctica plurilingüe. Trets específics i criteris per al seu disseny i implantació
- El Tractament Integrat de Llengües II (TIL): Trets específics i criteris per al disseny i la implantació de Projectes de comunicació integrats
- La relació entre TIL i TILC o Tractament Integrat de Llengües i Continguts
  
Observacions   Les dates es concretaran per a cadascun dels centres.
  
Formador/a   Anna Lorente Clemente
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   10/02/2016   1530   1730 
 Sessió 2   dimecres   17/02/2016   1530   1730 
 Sessió 3   dimecres   24/02/2016   1530   1730 
 Sessió 4   dimecres   09/03/2016   1530   1730 
 Sessió 5   dimecres   30/03/2016   1530   1730 
 Sessió 6   dimecres   27/04/2016   1530   1730 
 Sessió 7   dimecres   11/05/2016   1530   1730 
 Sessió 8   dimecres   01/06/2016   1530   1730 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent