Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000040542   Formació pel professorat del GEP (AICLE) (2on any)
2015-2016   Curs d'equips de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   8/10/2015 - 30/4/2016 (35 hores) de 10:00h a 14:00h
   EOI de Cornellà de Llobregat
   c. Ignasi Iglésias, 7 (Cornellà de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Professorat dels centres de primària, secundària i Formació professional participants en el GEP
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
Avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals en relació amb l'aprofitament i transferència immediata.
  
Descripció   Formació per al professorat dels centres participants en el Grup d' Experimentació per al Plurilingüisme.
  
Objectius   Ampliació teòrica, pràctica, autoavaluació i seguiment de la implementació del projecte en el centre.
Desenvolupament de projectes AICLE que integren les TIC
  
Continguts   Metodologia AICLE
Treball per projectes
Les eines TIC
L'avaluació orientada a l'aprenentatge
  
Observacions   curs semipresencial de 4 sessions amb la persona formadora més una matinal de formació de cinc hores que tindrà lloc el dia 11 d'octubre.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dijous   08/10/2015   0900   1400 
 Sessió 2   dimecres   28/10/2015   1000   1400 
 Sessió 3   dimecres   18/11/2015   1000   1400 
 Sessió 4   dimecres   09/12/2015   1000   1400 
 Sessió 5   dissabte   30/04/2016   1000   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent