Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000030601   Ús didàctic Google Drive
2015-2016   Taller a centre. Professorat de persones adultes
  
   23/10/2015 - 10/7/2016 (15 hores) de 14:30h a 15:30h
   CFA Mestre Esteve
   ctra. Sanson, 74 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Professorat de centres/aules de Formació Persones Adultes.
  
Requisits de certificació   · Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
· Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Formació que ha de facilitar que els equip docents puguin adoptar diverses eines TIC/TAC i integrar-les a la tasca docent tot afavorint l'aplicació de metodologies dialògiques.
  
Objectius   · Ús didàctic Google Drive.
· Aplicació a l'aula - centre de Google Drive.
  
Continguts   · Aprofundiment en el coneixement del programari.
· Coneixement del ventall de possibilitats d'aplicació de l'eina a l'aula.
  
Formador/a   Marc Mozas
  
Organització   Servei d'Educació al Llarg de la Vida
  
E-mail   fadults@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   divendres   23/10/2015   1430   1530 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   -   -   -   - 
 Sessió 8   -   -   -   - 
 Sessió 9   -   -   -   - 
 Sessió 10   -   -   -   - 
 Sessió 11   -   -   -   - 
 Sessió 12   divendres   10/06/2016   1430   1530 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent