Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000030542   Formació del professorat del GEP (AICLE) (1er any)
2015-2016   Curs d'equips de centre. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   14/10/2015 - 30/4/2016 (30 hores) de 10:00h a 14:00h
   EOI de Cornellà de Llobregat
   c. Ignasi Iglésias, 7 (Cornellà de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Professorat dels centres de primària, secundària i Formació professional participants en el GEP
  
Requisits de certificació   Assistència al 80% de les sessions
  
Descripció   Formació per al professorat dels centres participants en el Grup d' Experimentació per al Plurilingüisme.
  
Objectius   Actualitzar els coneixements metodològics del professorat implicat i dotar-los de les estratègies, eines i recursos estratègics necessaris per a implementar el pla de plurilingüisme amb èxit al centre amb la creació d'una seqüència educativa d'aula (SEA).

Establir una xarxa de coordinació per i entre els centres participants en el grup experimental de plurilingüisme per a l'intercanvi d'idees i anàlisi conjunt de resultats: posada en comú i transferència metodològica.
  
Continguts   El tractament integrat de llengües i continguts en el marc del plurilingüisme al centre.
Els usos sistemàtics dels materials de qualitat (llengua, metodologia i Tic) en el tractament integrat de llengües i continguts.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   14/10/2015   1000   1400 
 Sessió 2   dimarts   03/11/2015   1000   1400 
 Sessió 3   divendres   27/11/2015   1000   1400 
 Sessió 4   dimecres   16/12/2015   1000   1400 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent