Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000020542   Trobada d'equips directius del GEP (2n any)
2015-2016   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   6/10/2015 - 6/10/2015 (5 hores) de h a h
   Casa del Mar
   c. Albareda, 1-13 (Barcelona) 
  
  
Accessos   Veure plànol.
Bus: 20, 36, 57, 64 i 157. Metro L2 i L3 Paral·lel

Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Formació pels equips directius i els coordinadors del projecte dels centres del Grup Experimental Plurilingüe
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  
Descripció   Marc per al plurilingüisme en els centres.
  
Objectius   Consolidar les estratègies de coordinació més exitoses, avaluar resultats i implementar millores en el projecte GEP al centre.

Consolidar una xarxa de coordinació per i entre els centres participants en el grup experimental de plurilingüisme i aplicar processos de difusió del projecte i de dinamització de l'entorn.
  
Continguts   El desenvolupament del plurilingüisme al centre.
La coordinació del professorat participant en el projecte.
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent