Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000020503   Trobada pedagògica XIC - L'aprenentatge capicua
2015-2016   Trobada pedagògica. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   22/2/2016 - 22/2/2016 (5 hores) de 15:30h a 20:30h
   EOI de Cornellà de Llobregat
   c. Ignasi Iglésias, 7 (Cornellà de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   08/01/2016 - 18/01/2016
  
Requisits de certificació   -Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  
Descripció   Metodologia d'aprenentatge de llengües estrangeres des de la reflexió -tant de la pràctica docent per part del professorat com del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat-, el foment de l’autoaprenentatge permanent, la priorització del vessant comunicatiu i d’interacció de les llengües -en detriment d’una visió més metalingüística basada en l’estudi de la gramàtica- i l’enfocament per tasques, en què l’alumne té clar per què està aprenent una cosa i en veu l’aplicació directa a situacions de la vida real. .
  
Objectius   - Compartir una experiència pràctica d’avaluació criterial de tasques i d’avaluació de l’aprenentatge que fomenta la implicació de l’alumne en la seva evolució.
  
Continguts   - Metodologies d'autoaprenentatge i d'autoavaluació(Dossier d'Aprenentatge).
  
Organització   ST al Baix Llobregat
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent