Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000010601   Ús didàctic del Moodle
2015-2016   Taller a centre. Professorat de persones adultes
  
   23/10/2015 - 22/4/2016 (15 hores) de 12:00h a 14:00h
   CFA Arquitecte Jujol
   c. Tambor del Bruc, 2 (Sant Joan Despí) 
  
  
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Professorat de centres/aules de Formació Persones Adultes
  
Requisits de certificació   · Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
· Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.
  
Descripció   Formació que ha de facilitar que els equip docents puguin adoptar diverses eines TIC/TAC i integrar-les a la tasca docent tot afavorint l'aplicació de metodologies dialògiques.
  
Objectius   · Ús didàctic del Moodle
· Aplicació a l'aula - centre del Moodle
  
Continguts   · Aprofundiment en el coneixement del programari.
· Coneixement del ventall de possibilitats d'aplicació de l'eina a l'aula
  
Organització   Servei d'Educació al Llarg de la Vida
  
E-mail   fadults@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   -   -   -   - 
 Sessió 2   -   -   -   - 
 Sessió 3   -   -   -   - 
 Sessió 4   -   -   -   - 
 Sessió 5   -   -   -   - 
 Sessió 6   -   -   -   - 
 Sessió 7   -   -   -   - 
 Sessió 8   -   -   -   - 
 Sessió 9   -   -   -   - 
 Sessió 10   -   -   -   - 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent