Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000010542   Formació per als equips directius dels centres GEP (1er any)
2015-2016   Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària
  
   23/9/2015 - 7/10/2015 (6 hores) de 16:00h a 19:00h
   CP Sala del carrer Hospitalet
   Hospitalet 9-11 (Sant Feliu de Llobregat) 
  
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   31/08/2015 - 20/09/2015
  
Persones destinatàries   Formació pels equips directius i els coordinadors del projecte dels centres del Grup Experimental Plurilingüe
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  
Descripció   Marc per al plurilingüisme en els centres.
  
Objectius   Facilitar als equips directius estratègies de coordinació per a la implementació del projecte GEP al centre.
Establir una xarxa de coordinació per i entre els centres participants en el grup experimental de plurilingüisme.
  
Continguts   El desenvolupament del plurilingüisme al centre.
La coordinació del professorat participant en el projecte.
  
Observacions   Activitat adreçada a primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional
  
Organització   Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen
  
E-mail   dtbaix@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dimecres   23/09/2015   1600   1900 
 Sessió 2   dimecres   07/10/2015   1600   1900 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent