Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
3000010520   L'orientació educativa, nucli d'aula d'aprenentatge i d'acompanyament de l'alumne
2015-2016   Curs d'equips de centre. Secundària en general
  
   5/10/2015 - 14/12/2015 (32 hores) de 16:00h a 18:30h
   DEP Departament d'Ensenyament
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona) 
   Serveis centrals Departament d'Ensenyament Via Augusta, 202-226 Barcelona
  
Accessos   Veure Plànol
Inscripció   10/09/2015 - 27/09/2015
  
Persones destinatàries   Els participants a la formació han de formar un equip de tres persones mínim per centre: un membre de l'equip directiu, un professor de l'especialitat d'orientació educativa i un altre professor de secundària.

Els professors dels centres educatius de persones adultes podran participar a la formació en grup i hi haurà de participar un membre de l'equip directiu.
  
Requisits de certificació   Un 80% d'assistència a les sessions presencials i l'elaboració de les activitats.
  
Descripció   Oferta formativa per a professionals i equips de centre per afavorir estratègies organitzatives i pedagògiques al voltant de l’orientació educativa com a nucli d’aula, d’aprenentatge i de l’acompanyament de l’alumne.
  
Objectius   • Formar al professorat i als especialistes en orientació educativa sobre els aspectes claus afavoridors d’un funcionament i una organització de centre al servei de l’orientacó de l’alumne

• Visualitzar i ubicar la figura de l’ orientador/a i del tutor/a en els espais de coordinació de centre

• Identificar i entrenar les competències clau per a la gestió de la tasca dels professionals de l’orientació educativa

• Concretar els objectius, els continguts i les eines de l’acció docent orientadora

• Assignar significat a la funció de l’acció orientadora en el professional de l’ensenyament

• Utilitzar les eines de centre (PAT, fulls de seguiment acadèmic, etc...) per a l’elaboració del contingut del Document orientador de l’alumne/a

• Concretar l’ acció d’orientar en el currículum competencial a partir de models i indicadors de l’orientació

• Ubicar en el Projecte Educatiu de Centre l’orientació educativa com a eix vertebredor
  
Continguts   Sessió I Concepció pedagògica de l’orientació educativa I.
Model competencial orientador

Sessió II Model competencial orientador d’àmbit/matèria I:
*L’acompanyament i l’orientació des del currículum

Sessió III Model competencial orientador d’àmbit/matèria II
*L’acompanyament i l’orientació des del currículum

Sessió IV Model competencial orientador en equip I
*L’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip de centre

Sessió V Model competencial d’àrea en equip II
*L’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip de centre

Sessió VI Model competencial orientador en equip III
*L’orientació com una responsabilitat compartida de l’equip de centre

Sessió VII Model competencial orientador de tutoria I
*Models d’acció tutorial d’acord amb els principis que regulen l’orientació educativa del centre

Sessió VIII Model competencial orientador de tutoria II
*Models d’acció tutorial d’acord amb els principis que regulen l’orientació educativa del centre

Sessió IX Recapitulació. Tutorització i acompanyament
Pla d’acció de l’orientació educativa
  
Observacions   9 sessions presencials de 2h 30m de durada i la resta de treball autònom tutoritzat.
  
Organització   Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats
  
E-mail   sose.ensenyament@gencat.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   05/10/2015   1600   1830 
 Sessió 2   dilluns   19/10/2015   1600   1830 
 Sessió 3   dilluns   26/10/2015   1600   1830 
 Sessió 4   dilluns   02/11/2015   1600   1830 
 Sessió 5   dilluns   09/11/2015   1600   1830 
 Sessió 6   dilluns   16/11/2015   1600   1830 
 Sessió 7   dilluns   23/11/2015   1600   1830 
 Sessió 8   dilluns   30/11/2015   1600   1830 
 Sessió 9   dilluns   14/12/2015   1600   1830 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent