Més informació [ Llista d'activitats | Detall d'activitat

 
2070301207   Ciència escolar ara: algunes idees bàsiques
2020-2021   Seminari. Educació Infantil-Primària
  
   26/10/2020 - 8/2/2021 (21 hores) de 17:15h a 19:15h
   VT Curs a distància
   _ (A distància) 
  
  
Inscripció   14/09/2020 - 27/09/2020
  
Persones destinatàries   Professorat d'educació primària i 2n cicle d'educació infantil
  
Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials.
Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l'aprofitament.
  
Descripció   Curs per ajudar a reconèixer algunes de les idees bàsiques per fer ciència a l’escola en la situació actual. (Franges de 3 a 12 anys)
Es proposem quatre sessions independents però complementaries entre elles que s’inscriuen en el contingut del vídeo: Ciència escolar en temps de pandèmia https://url2.cl/UFIAM

  
Objectius   sessió 1. Saber com es construeix l'aprenentatge científic per tal saber-ho integrar en les propostes que fem a l’aula. Fomentar la documentació personal com un dels procediments importants per adquirir implicació i autonomia en els aprenentatges.

Sessió 2: Observar, reconèixer un dels procediments bàsics per l'adquisició de coneixement.


Sessió 3:Introduir mirades específiques per ajudar a identificar preguntes investigables i processos de modelització per fer ciència escolar.

Sessió 4: Situar l’experimentació, els experiments dins de la construcció dels aprenentatges científics. Saber-ne la rellevància i lloc que ocupen dins la seqüència didàctica que ens proposem.
  
Continguts   Sessió 1:
Com s'aprèn ciències a l’escola. Prepara el teu quadern
Què sabem de com es construeix l’aprenentatge científic en les franges de 3 a 12 anys.
Procediments de recollida i documentació

Sessió 2: Des de la finestra. L’observació en qualsevol context

Exemple: L’observació de les ombres i el moviment aparent del sol

Sessió 3: Tot canvia. Reconeixem i interpretem canvis quotidians

Maneres de mirar: Interaccions i canvis

Sessió 4. Fem experiments
La experimentació dins la seqüència didàctica.

  
Observacions   El calendari es revisarà el primer dia.
  
Formador/a   Conxita Márquez
  
Organització   Servei Educatiu Santa Coloma de Gramenet
  
E-mail   crp-santacolomag@xtec.cat
  
Calendari  
 Sessió 1   dilluns   26/10/2020   1715   1915 
 Sessió 2   dilluns   09/11/2020   1715   1915 
 Sessió 3   dilluns   18/01/2021   1715   1915 
 Sessió 4   dilluns   08/02/2021   1715   1915 
  


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Pla de formació permanent